Aasaaska Xisaabta

Ka Wikipedia

Aasaaska Xisaabta waa qodobo ka mid ah Xisaabta taas oo lagu barto iskuullada waxa barash aasaasiga ah iyo tacliinta dhexe. Qaababkeeda ugu fudud waa Xisaabta iyo Joomitiriga Xisaabta. Heerka labaad waa barashada Itimaal iyo Tirakoob, kadib Aljebra, Kadib Xisaabta Saddexagallada.