Afafka Dhul-hoos Bari Kushiitik

Ka Wikipedia

Afafka Dhulhoos Bari Kushiitik waa afafkaa ee lagu hadlo beesha Faanka Afrika.