Agoon

Ka Wikipedia

Agoon waxaa af ingiriis lagu dhahaa orphan.

Ilaahay wuxuu ka soo hor jeedaa kuwa dadka cadaadiya. Wuxuuna u hiilin doonaa kuwa tabarta yar sida naag “carmal [ah], ama ilmo agoon ah.” (Baxniintii 22:22)