Ajoon

Ka Wikipedia

Ajoon waxaa af ingiriis lagu dhahaa „reflex” ama „flinch”.

„Waayo, Ilaah inama uu siin ruuxa cabsida, laakiinse wuxuu ina siiyey ruuxa xoogga iyo jacaylka iyo miyirka”