Baaxad

Ka Wikipedia

Qayb ka mid ah laamaha Saddex baaxadood leh Waa baaxad ee loogu talo galay bar kasta ka kooban meelo furan shaqooyin kala duwan

marka iskajara bar mucayin ah oo baaba'da:

Meel walba: