Cay

Ka Wikipedia

Caytin waa af xun oo tilmaamaan loogu talagalay insaanka oo xumeeya. Qofka maqlo caytinta wuxuu u arkaya dulmin iyo sifayn oo hoosaysiiya.