Dalambaabi

Ka Wikipedia

dalambaabi ama wayiig waa dareenka hubin la'aanta ama kalsooni la'aanta dhanka shay nololka qofka la mid ah.