Dhul-hoos Bari Kushiitik

Ka Wikipedia

Dhulhoos Bari Kushiitik waa dadka ee ku hadla afafka Dhulhoos Bari Kushiitik ah. Afafka Dhulhoos Bari Kushiitik, guud ahaan, waxaa lagu hadla beesha Faanka Afrika.