Guur Islaam

Ka Wikipedia

guurku waa heshiis labo dhinac ah iyo dheraad, guurku wuxuu kusaaleysanyahay isasiin ama isa sidit sida walalnimo, jacel iyo isladhaqan wanaagsan