Halhays

Ka Wikipedia

halhays waa eray adeegsi qofwalba gaarkiisa u isticmaalo dadkuna ay iskaga daydaan Sida ;hayaay,alaylehe(allaa ilehe), bisinka Anagaa wax aragnay, mataqaanaayeey,shaydaan waxlayeelye, heleleeyo,