Hiigsi

Ka Wikipedia

Hiigsi waxaa af ingiriis lagu dhahaa „goal”, wish ama „desire”.

„Binuʼaadan ahaan, waxaan doondoonnaa oo tabnaa micnaha nolosha iyo ulajeeddadeeda. Tani waa nooc gaajo ah oo sii jiri karto xitaa marka la qanciyo baahida jidhka. Waan u baahan nahay inaan Ilaahay baranno oo caabudno, ruuxiga ah waxay caddeysaa inuu Ilaahay jiro oona yahay Abuure kalgacayl leh oo rabo inaan qancino baahideenna, hiigsi.”[1].

Maahmaahyadii: „Oo ha ku siiyo waxa qalbigaagu doono. Oo ha kuu yeelo muraadkaaga oo dhan.”; „Sayidow Yehowah, waxaan jeclahay oo dhammu waxay yaalliin hortaada, Oo taahiddayduna kaama qarsoona.”; „Oo duniduna way idlaanaysaa, iyo damaceeduba; laakiin kan doonista Ilaah yeelaa wuu jirayaa weligiis.”; „Haddaba dila xubnihiinna dhulka yaal, kuwaas oo ah sino, iyo wasakhnimo, iyo kacsi xaaraan ah, iyo damac shar ah, iyo hunguri xumaan, taas oo ah sanam caabudid”.

  1. Ilaahay Ma Jiraa?