ISO 4217

Ka Wikipedia
Sarifka

ISO 4219 Sumad aduunku u aqoonsaday lacagaha

SOS 706 somaliland(Laan)