Jump to content

Isirayn

Ka Wikipedia

Xisaab ahaan isirayn waa furfurid: fansaar hal tibix lambar ururka tirsiimo sidoo kale waxay yeelan kartaan dhowr tibix ().

Tara kasta oo idil waxaa lagu muujin karaa dhibco. Tilmaan ahaan 6 waxaa lagu muujin karaa siyaabahaa

...... ama :::: Tirooyinka u dhigmi kara laydi ahaan ayaa ah tirooyin leh isirro maratal tirada 12 = 6 X 2 = 3 X 4

Raadinta isirka ax + by + ay + bx

Furfuris: ax + by + ay + bx = ax + bx + ay + by

              Xeerka kala hormarinta isugaynta
              = ( ax + bx) + ( ay + by)
              Xeerka hormagalinta isugaynta
             = x(a + b) + y (a + b)
             Xeerka kala dhigga iskudhufashada ee isugaynta
             = (a + b) (x + y)
             Xeerka kala dhigga iskudhufashada ee isugeynta
Markaa ax + by + ay + bx = (a + b) (x + y)