Islaamka iyo Dalalka

Ka Wikipedia

Laa ilaaha ila laah muxamadu rasuuli laah. ilaaho naga magan geli cadaabta allo adaa weeyno waaxid ilaaheeyo hadaan muslim nahay rasuuladaa"da /nabiyadaada kala ma saarin ilaaho Nabi ciise waa adoon kaaga waxuu ka mid yahay rasuulada aad soo dirtay Rabiyoow waxaan kaa magan galeeynaa inaan kugu shirkino Ilaahoow adaa xumaan ka hufan. Ilaahow ii danbi dhaaf dhamaan inta muslimiinta