Koombe

Ka Wikipedia
SSC, Galbeed

Beesha Koombe ee Kablalah, wuxuu ka kooban yahay, Harla Koombe, Geri Koombe, Harti Koombe, waxaa dhalay Hantaale, Amlaale.