Makiinad

Ka Wikipedia

Makiinad waa wax kasta oo isticmaala Awood si uu u qabto howl.