Nabi Yaxye C.S.

Ka Wikipedia

Nabi Yaxye C.S. waa nabi ka mid ah nabiyada Waxaana dilay qowm kii loogu tala galay inuu gaadhsiiyo Diinta alle.

Markuu Yooxaana Ciise baabtiisay Yehowah qudhiisa baa u maragfuray. Ilaahay ruuxiisa quduuska ah buu Nabi Ciise ku soo dejiyay oo Masiixii buu noqday. Masiixii la sii ballanqaaday wuu yimid.