Qaansa Roobaad

Ka Wikipedia
Qaansa Roobaad

Qaansa Roobaad

„Ilaahay Nuux iyo reerkiisiiba wuxuu u ballanqaaday inuunan dib dambe daad waxa dunida ku nool ku baabbiʼinayn. Yehowah qaanso roobaad buu ku calaamadeeyay axdigan qalbi qaboojiska leh uu ballanqaaday.”