Telefe

Ka Wikipedia

Telefe (Televisión Federal) - wa Arjantiina kanaal telefishan, Waxaa iska leh Paramount Global, Waxaa la aasaasay 1990 gudaha Buweynos ayres oo uu qoray Avelino Porto iyo wada-shaqeeyayaasha kale.