Jump to content

Template:Geedka qoyska

Ka Wikipedia
Documentation icon Xog-waranka tusmada[Itusi] [bedel] [taariikhda] [dacarfal]

Qaab adeegsiga

[wax ka badal xogta]
{{Geedka qoyska/Billow}}
{{Geedka qoyska/Billow}}
{{Geedka qoyska/Billow}}
{{Geedka qoyska | | | | Ayeeyo |~|y|~| Awoowe | | Ayeeyo=Ayeeyadeey|Awoowe=Awoowgeey}}
{{Geedka qoyska | | | | | | | |)|-|-|-|.| }}
{{Geedka qoyska | | | Hooyo |y| Aabe | |Aayo| Hooyo=Hooyadeey|Aabe=Aabaheey|Aayo=Aayadeey}}
{{Geedka qoyska | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | }}
{{Geedka qoyska | Qowdhan | | Aniga  | | Shuun | | | Qowdhan=Walaakeey Qowdhan|Aniga='''Kan Aniga!'''|Shuun=Walaasheey Shuun}}
{{Geedka qoyska/Dhammaad}}

Waxaa soo baxaysa sidaan:


 
 
 
Ayeeyadeey
 
 
 
Awoowgeey
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hooyadeey
 
Aabaheey
 
Aayadeey
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Walaakeey Qowdhan
 
Kan Aniga!
 
Walaasheey Shuun
 
 


Ama qaabkaan kaa


 
 
 
Abootadeey
 
 
 
Abkoowgeey
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hooyadeey
 
Aabaheey
 
Eeddadeey
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Walaakeey Culusoow
 
Kan Aniga!
 
Walaasheey Calaseey
 
 


Habab kale

[wax ka badal xogta]
Tillaabooyin adag:
,
 
 
 
 
||  
.
 
 
 
||  
`
 
 
 
||  
'
 
 
 
||  
^
 
 
 
||  
v
 
 
 
||  
(
 
 
 
||  
)
 
 
 
||  
-
 
 
||  
!
 
 
||  
+
 
 
 
 
||  
 
||  
Tillaabooyin kala gogo'an:
F
 
 
 
 
||  
7
 
 
 
||  
L
 
 
 
||  
J
 
 
 
||  
A
 
 
 
||  
V
 
 
 
||  
C
 
 
 
||  
D
 
 
 
||  
~
 
 
||  
:
 
 
||  
%
 
 
 
 
||  
 
||  
Iskudar:
*
 
 
 
 
||  
}
 
 
 
||  
{
{{{{}}}
||  
#
 
 
 
 
||  
y
 
 
 
||  
h
{{{h}}}
||  
]
{{{]}}}
||  
[
{{{[}}}
||