Template:Hagis

Ka Wikipedia
Boggaan waa hagista Wikipedia. Waana wax ku salaysan waano soona dhweynaysa guud ahaan wax bedeleyaasha mana ahan qodoobbo rasmi ah sida xeerarka, laakiin waxaa lagula talinayaa mar waliba in la raaco.
Wax waad ka bedeli kartaa ama ku kordhin kartaa qodobbo kasta halkaan haddii aad hesho Is-afgarad ku saabsan ee ka yimid Bulshada, Waxaa kuu suurtowda in aad ka dooddo dhanka Goob si aad u hesho soo jeedin ku saabsan.