User:197.156.86.192/Bacaadka

    Ka Wikipedia

    xaqiiqo raadis beelaha isku dilay dharkaynle tafaasiir buxda naga sii fadlan