Jump to content

Wikipedia:Gumud

Ka Wikipedia

Gumud waa maqaal aad u gaaban, kaasoo ay ku jiraa dhow jumnad oo kaliya. Si isticmaalayaasha ay u balaariyaan maqaalada noocaas oo kale ah waxaa lagu calaamadaykaraa tusmada (Template) {{Gumud}}.

  • Hadii aad rabto in aad ku calaamadeyso maqaal in uu yahay gumud, waxaa maqaalka dhamaadkiisa ku dartaa qoraalkaan oo kale {{Gumud}} una baney layn faaruq ah qoraalkaas ka hor.
  • Hadii maqaalka uu gaaro heer aanan lagu magacaabikarin gumud, isticmaalayaasha ayaa ka dirtirikara tusmada {{Gumud}}.

((Gumud))) wixii cadriyaba caalamkaa jecel eeg Category:Gumud