Wikipedia:Ilaalinta badelka

Ka Wikipedia

Nuucyeda ilaalinta ama waardiyeha in aad wax badashidFully protected
Fully protected
Ilaalin adag

Semi-protected
Semi-protected
ilaalin fudud

Pending changes protected (level 1)
Pending changes protected (level 1)
ilaalin Badal xiran (heerka 1)

Pending changes protected (level 2)
Pending changes protected (level 2)
ilaalinta badalka xiran (Heerka 2)

Create protected
Create protected
Ilaalinta in wax la sameeyo

Move protected
Move protected
Ilaalinta min guurinta

Upload protected
Upload protected
Ilaalinta in wax la soo galiyo

Permanently protected
Permanently protected
Ilaalin waligeed ah

Protected by Office
Protected by Office
ilaalin ka timid wikimedia


Gold padlock
Fully protected
Fully protected

Silver padlock
Semi-protected
Semi-protected

Blue padlock
Create protected
Create protected

Green padlock
Move protected
Move protected

Purple padlock
Upload protected
Upload protected

White padlock
Pending changes protected (level 1)
Pending changes protected (level 1)

Red padlock
Permanently protected
Permanently protected

Black padlock
Protected by Office
Protected by Office