Anthrobologist

Ka Wikipedia

Anthrobolojist wa qof barta Anthroboloji. Anthrobolojist wa magac Giriig, Anthropo (ἄνθρωπος) wa biniaadan iyo logy (-λογos) wa barashada waxaa.