Jump to content

Anthroboloji

Ka Wikipedia

Anthroboloji wa barashada Biniaadanka oo wuxuu eega waxkasta ku saabsan sida Biniaadanka u shegaysa iyo koristooda. Wuxuu inoo bara sida dadka daqmaan iyo meesha ay ka yimaadeen. Anthrobolojists wa dadka bara Anthrobologi. Dadka badankooda oo bara Anthroboloji wa inay dooran wax yer, sababta, Anthroboloji barashadisa wa badan.