Anthroboloji

Ka Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Anthroboloji wa barashada Biniaadanka oo wuxuu eega waxkasta ku saabsan sida Biniaadanka u shegaysa iyo koristooda. Wuxuu inoo bara sida dadka daqmaan iyo meesha ay ka yimaadeen. Anthrobolojists wa dadka bara Anthrobologi. Dadka badankooda oo bara Anthroboloji wa inay dooran wax yer, sababta, Anthroboloji barashadisa wa badan.