Ikhtiyaar

Ka Wikipedia

Ikhtiyaar - Ilaahay wuxuu nagu sharfay ikhtiyaar. Iskeenna baan goʼaammo u gaari karnaa oo qaddar alle ama nasiib ma saadiyaan waxyaalaha aan sameyno. Ikhtiyaarku waa hadiyad weyn oo Ilaahay ka timid maxaa yeelay iyadoo doorashadeenna ah baan Ilaahay ‘qalbigeenna oo dhan’ ka jeclaan karnaa.

Binuʼaadanka iyo malaaʼigta uu Ilaahay abuuray si qumman bay Ilaahay u addeeci kareen. Innaga Ilaahay wuxuu nagu abuuray ikhtiyaar aan ku kala dooranno xumaan iyo wanaagba. Xornimadaasi waxay ina siisay fursad aynu Ilaahay tusno jacaylkaan u qabno isaga.[1].

Waxay u arkaan xorriyadda ikhtiyaarka inay tahay hadiyad Ilaah, sababtoo ah waxay u oggolaanaysaa inay Rabbiga Ilaaha ah ka jeclaadaan 'qalbigooda oo dhan' - ikhtiyaari. Waxaad u isticmaali kartaa inaad samayso go'aamo wanaagsan. Way xaddidan tahay, sababtoo ah, dadweynaha dartiis, ayaa Rabbiga Ilaaha ahu u qaabeeyey xorriyad qaraabo ah, oo hoos imanaysa sharciga. Waxa ay ku xidhan tahay masuuliyadda, waxaanu samayn doonaa xisaabinta erayadayada iyo camalkeena ilaah.

Maadaamuu Ilaahay nolosha ina siiyay waa inaan isaga keliya caabudno. Ilaahay binuʼaadanka wuxuu siiyay ikhtiyaar.[2][3].


  1. Muxuu Ilaahay u Oggolaadaa Shar iyo Silic?
  2. Abuureheenna Jacaylka Badan Wuu Ina Daneeyaa
  3. Muxuu Ilaahay Dunida u Abuuray?