Jump to content

Shaydaanimo

Ka Wikipedia

Shaydaanimo waa wax ee dadka qaarkood caabudaan ama ee go'aan ku gaareen in ee yihiin shaydaamiyiin, isla markaas neh ee rumeesanyihiin shaydaanka.

Shayddaanku wuxuu isku dayaa inuu dadka khiyaaneeyo siday isaga u caabudaan. Shayddaanku wuxuu rabaa inuu fekerkeenna duufsado. Shayddaanku wuxuu isku dayaa inuu Ilaahay naga fogeeyo.