Jump to content

Sinada

Ka Wikipedia

Sinada Galmo ikhtiyaari ah oo uu nin ama naag guursaday u galmoodo qof aan ahayn lammaanihiisa ama iyada.[1]

Kitaabka Quduuska wuxuu inaga waaniyaa dembiyada waa weyn sida sinada, caabudidda sanamyada, tuugnimada, sakhraannimada, dulmiga baadda, dilidda, iyo sixirka. Sinada waxaa ka kooban galmada guurka ka baxsan. Dembi.[2]

Sinada waa dembi. Sinada waxaa ka kooban galmada guurka ka baxsan.

Qaar ka mid ah dembiyada mudan in laga saaro diinta runta ah waa sinada, sinada, khaniisnimada, damaca, baadda, tuugada, beenta, sakhraanka, cayda, sixirka, dilka, sanam caabudidda, riddada, iyo kala qaybsanaanta diinta. Kuwii la eryay waxaa dib loogu soo celin karaa diinta runta ah haddii ay muujiyaan towbad keen dhab ah. Diinta Wanaagsan Waxay Hormarisaa Heerarka Anshaxa Sare. (Ciribtir).

Luud xaq buu ahaa muuna noqon sida dadka sinada badan ee Sodom.[3]


  1. Adultery
  2. Dembigu Muxuu Yahay?
  3. Ilaahay Axdi Ayuu Ibraahim la Dhigtay