Jump to content

Talk:Saxaabi

Page contents not supported in other languages.
Ka Wikipedia

Maqaalkan wax badan baa ka dhiman

Maqaalkan ma oofin baahida wax badan baa ka dhiman Yes maan (wadahadal) 06:07, 6 May 2022 (UTC)

Maqaalkan ma oofin baahida wax badan baa ka dhiman Yes maan (wadahadal)