Ammonium

Ka Wikipedia

Waa Jaad ka mid ah Gaska wa midb ahna maleh

NH4OH + HCl → NH4Cl + H2O