Jump to content

Astronomical unit

Ka Wikipedia

AU oo loo soo gaabiyay Astronomical Unit waa halbeega meereyaasha, xidigaha iyo dhamaan walxaha ku dhex jira koonka.

Halbeega AU wuxuu u dhigmaa 149 597 870 700 mitir (qiyaastii 93 milyan mile) taasi oo ah dhererka masaafada dhulku u jiro qoraxda.

Astronomical Unit
Hab halbeegHalbeega Xidigaha
(La isla gartey in loo isticmaalo SI)
Halbeegga ahdherer
Astaanau 
Unit conversions
1 au in ...... is equal to ...
  Halbeega SI  1.4960×1011 m
  halbeega Maraykanka  9.2956×107 mi
  other astronomical  4.8481×10−6 parsec
    units  1.5813×10−5 ly