Astronomical unit

Ka Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

AU

AU oo loo soo gaabiyay Astronomical Unit waa halbeega meereyaasha, xidigaha iyo dhamaan walxaha ku dhex jira koonka.

Halbeega AU wuxuu u dhigmaa 149 597 870 700 mitir (qiyaastii 93 milyan mile) taasi oo ah dhererka masaafada dhulku u jiro qoraxda.

Astronomical Unit
Hab halbeeg Halbeega Xidigaha
(La isla gartey in loo isticmaalo SI)
Halbeegga ah dherer
Astaan au 
Unit conversions
1 au in ...... is equal to ...
  Halbeega SI   1.4960×1011 m
  halbeega Maraykanka   9.2956×107 mi
  other astronomical   4.8481×10−6 parsec
    units   1.5813×10−5 ly