Astronomical unit

Ka Wikipedia

AU oo loo soo gaabiyay Astronomical Unit waa halbeega meereyaasha, xidigaha iyo dhamaan walxaha ku dhex jira koonka.

Halbeega AU wuxuu u dhigmaa 149 597 870 700 mitir (qiyaastii 93 milyan mile) taasi oo ah dhererka masaafada dhulku u jiro qoraxda.

Astronomical Unit
Hab halbeeg Halbeega Xidigaha
(La isla gartey in loo isticmaalo SI)
Halbeegga ah dherer
Astaan au 
Unit conversions
1 au in ...... is equal to ...
  Halbeega SI   1.4960×1011 m
  halbeega Maraykanka   9.2956×107 mi
  other astronomical   4.8481×10−6 parsec
    units   1.5813×10−5 ly