Jump to content

Haaydarogsaydh

Ka Wikipedia

Haaydarogsaydhka waxa uu ku dhawaaqaa dhalo dhaxanta oo ah OH oo ka kooban burburka ogsajiinka iyo haaydarojiinka. Kombuundo badan oo kimiko ah oo ku jira haaydarogsaydhyada waxay ka mid yihiin baxeysatayada.