Hummaag noqod

Ka Wikipedia

Hummaag noqod humaag waa wax kuu muuqanaya hada run aheyn ama (shadow)

humaah