Hummaag noqod

Ka Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Hummaag noqod humaag waa wax kuu muuqanaya hada run aheyn ama (shadow)

humaah