Jump to content

Dhesibel

Ka Wikipedia

Dhesibel (Ingiriis: Decibel) waa halbeega lagu cabiro qiyaasta maqalka. Astaanta halbeegani waa dB HL. Cabirka Dhesibelku wuxuu sheegaa qiyaasta dhegoculeyska qofka. Sida xaqiiqda ah, maqalka dadku wuu kala duwan yahay. Maqalka qofka qaangaadhka caadiga ah wuxuu u dhexeeyaa 26 iyo 40 dB HL. Waxa la isticmaalaa qalab lagu cabiro heerka maqalka oo loo yaqaano Audiometric taas oo lagu qiyaaso halbeeg lagu magacaabo Dhesibel (Decibel). Ayadoo la tixraacayo da'da qofka ayaa maqalka dadka loo kala saaraa dhowr nooc:

  • Maqal Caadi ah:
    • dadka qaangaadhka ah maqalkoodu wuxuu u dhexeeyaa 26 iyo 40 dB HL.
    • caruurta caadiga ah maqalkoodu wuxuu u dhexeeyaa 20 iyo 40 dB HL.dB
100   10000000000 100000
90 1000000000 31623
80 100000000 10000
70 10000000 3162
60 1000000 1000
50 100000 316 .2
40 10000 100
30 1000 31 .62
20 100 10
10 10 3 .162
6 3 .981 ≈ 4 1 .995 ≈ 2
3 1 .995 ≈ 2 1 .413 ≈ Template:Sqrt
1 1 .259 1 .122
0 1 1
−1 0 .794 0 .891
−3 0 .501 ≈ 12 0 .708 ≈ Template:Sqrt
−6 0 .251 ≈ 14 0 .501 ≈ 12
−10 0 .1 0 .3162
−20 0 .01 0 .1
−30 0 .001 0 .03162
−40 0 .0001 0 .01
−50 0 .00001 0 .003162
−60 0 .000001 0 .001
−70 0 .0000001 0 .0003162
−80 0 .00000001 0 .0001
−90 0 .000000001 0 .00003162
 −100 0 .0000000001 0 .00001
An example scale showing power ratios x, amplitude ratios Template:Sqrt, and dB equivalents 10 log10 x.