Hooyo

Ka Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Firmin Baes - Doux rêves: hooyo iyo wiilkeede


Hooyo waa waalid, micnaha (hooyo)wuxuu kayimi (hooy) oo ah hooyga laga hadhgalo wax walba oo dhibaato ah, oo ad ka helaysid dugsi iyo diirsimaad, waxaynu kaloo odhan karnaa hooyo waa hooy aad caloosheeda usoo hooyatay.

Xubanaha Qoyska
SeeyOori
HooyoAabo

IlmoWalaal
AbooweAbaayo

Balaadhinta Qoyska

Ilmo adeerIlmo abti
AdeerAbti
EedoHabaryar
AwooweMocooyo
AbkowAyeeyo

Waalidka Kowaad

HooyoAabo

Waalidka Labaad

AdeerAbti
EedoHabaryar

Waalidka Sadexaad

AwooweMocooyo
AyeeyoAbkoow

Waalidka Afaraad

SodogSodoh

Walaalaha Kowaad

AbooweAbaayo

Walaalaha Labaad

Ilmo adeerIlmo abti
Habarwadaag

Walaalaha Sadexaad

SeediDumaashi