Khalkhal

Ka Wikipedia

khalkhal waa xaalad oo u dhexeysa shaxanka xagga cudur iyo dhibaato.