Soomaali luqadda dhegoolaha

Ka Wikipedia

Soomaali luqadda dhegoolaha (SSL; Somali Sign Language) - luqadda dhagoolayaasha Soomaaliya iyo Jabuuti.

„Oo kan halkaas deggan ma odhan doono, Waan bukaa . . . Oo markaasaa kuwa indhaha laʼ indhahoodu furmi doonaan, oo kuwa dhegaha laʼ dhegahooda furka laga bixin doonaa.” (Dhowaan dunida jannay noqon doontaa - jano, janada)