Jump to content

Esberanto

Ka Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Esperanto)

Esberanto waa luqadda ugu caansan ee la dhisay. Esberanto waxay abuurtay luqadda si ay u fududayso xidhiidhka caalamiga ah. Ujeeddadiisu waxay ahayd inuu Esberanto u qaabeeyo qaab ay dadku u baran karaan si ka sahlan luqadaha kale ee qaranka.

Baro luqadda esberanto

[wax ka badal | wax ka badal xogta]

Internacia Lingvo Kurso - somala lingvo

(Helpo: www. esperanto-afriko. org. (kurso en araba lingvo); www. lernu.net kursoj (= waxbarasho) wwww. esperanto.de (© traduko en somala lingvo: H. J.)


Jubilea simbolo
flago de Esperanto


La internacia lingvo - ESPERANTO estas lingvo facila.

Alifba’da soomaaaliga

[wax ka badal | wax ka badal xogta]

somala araba alfabeto (=alifba’da soomaaaliga): ‘, B, T, J, X, KH, D,R, S, SH, DH, C, G, F, Q, K, L, M, N, W, H, Y, A, E, I, O, U,)

Alifba’da "internacia lingvo" - ESPERANTO

[wax ka badal | wax ka badal xogta]

-, B, T, J, - , -, D, R, S, - , - , C, G, F, - , K, L, M, N, - , H, - , A, E, I, O, U, Ĉ, Ĝ, Ĥ, Ĵ, Ŝ, Ŭ

Ĉ = (TSH) Ĉilio, G = (J) germanio, germanujo (=Jarmal) , Ĥ = (KH) Ĥemio (=Kiimika, kimistari), J = (i) Junio (=Yunyo); Julio (=Yulyo); J = Jordanio (i), Ĵ = ĵurnalo (=wargeys); Ŝ = (SH) ŝipo (= markab); Ŭ = aŭto (= baabúur)

Alifba’da ESPERANTO

[wax ka badal | wax ka badal xogta]

(dhihid: 34 Waxbarasho "ilmo" / infanoj)

Prononoco kaj alfabeto: “Afriko”, "hotelo", "amiko", "kontinento".

ESPERANTO - Alfabeto de Esperanto
Alfabeto de Esperanto

Alifba’da ESPERANTO - ALFABETO

Aa, Bb, Cc, Ĉĉ, Dd, Ee, Ff, Gg, Ĝĝ, Hh, Ĥĥ, Ii, Jj, Ĵĵ, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Rr, Ss, Ŝŝ, Tt, Uu, Ŭŭ, Vv, Zz.

Nomoj de la literoj: a, bo, co, ĉo, do, e, fo, go, ĝo, ho, ĥo, i, jo, ĵo, ko, lo, mo, no, o, po, ro, so, ŝo, to, u, ŭo, vo, zo.

Ekzemploj: c = : cigaro (=sigaar), princo (ingiriis: prince) s = : kiso (=dhunkasho) v = : varma (=diiran) z = : rozo (ubax)

 • Ĉĉ, Ĝĝ, Ĥĥ, Ĵĵ, Ŝŝ, Ŭŭ
 • Ĉ = Ĉado (= “Cado-“dhul)
 • ĝ = ĝangalo (kayn, juq, hawd)
 • ĥ = jaĥto; (markab)
 • ĵ = ĵurnalo (wargeys)
 • ŝ = ŝipo (markab)
 • ŭ = aŭtobuso (koryeeri, bas)

(Vikipedio cx= ĉ, gx= ĝ, hx= ĥ, jx= ĵ, sx= ŝ, ux= ŭ)

dhambaal:

 • ĉ (cx), ama ch,
 • ĝ , (gx) ama gh,
 • ĥ (hx) ama hh,
 • ĵ (jx) ama ,jh,
 • ŝ (sx) ama sh
 • ŭ (ux) ama u

Ekzemplo : chinia esperanta retpagho = ĉinia esperanta retpaĝo

Naxwe Gramatiko: Qodob

[wax ka badal | wax ka badal xogta]

la (= artikolo / qodob )

 • la tablo - miis
 • tablo - (= 1 tablo / = 1 miis )

(Substantivo / magac) -o domo (=guri) (dom / o dom-o)

(Adjektivo / tilmaame) -a granda : (=weyn) granda domo -

(Pluralo / wadar) -j : grandaj domoj

(Adverbo/ falkaab) -e. Eva kantas bele. (adverbo) - Eva estas bela. (adjektivo) (kantas = heesid) (bele/bela = qurux, wacan)

(deklinacio)

 • 1. (nominativo): la ronda tablo - (kiu?)
 • 2. (akuzativo): la rondan tablon (kiun ?) (=layeele)
 • de la ronda tablo (miis)
 • al la ronda tablo

(ronda = wareeg, kuusan)

(xag, gees - direkto): en la parko (jardiinio) - en la parkon >(jardiino) (tegid) mi iras en la parko / mir iras en la parkon (tegid gudaha)

 • (personaj pronominoj): (magaacuyaal)
 • mi - (anigaa) ------------------- ni (anaka)
 • vi - (adigaa) ------------------- vi (idinka)
 • li - (persono) (isaga) --------- ili (pluralo) (iyaga)
 • ŝi - (persono) (iyada) --------- oni (dad, iyaga, adiga, anaka)
 • ĝi - (objekto, ideo) (isaga)----- si (qodhidiis,naftiisa, qodhideed)


magac-uyaal lahaansho - posedaj pronomoj

[wax ka badal | wax ka badal xogta]

posedaj pronomoj + -a: (magac-uyaal lahaansho) mia - via - lia - ...

 • mia amiko (saaxhiib),
 • via hundo (=ey),
 • lia hundo

(magac) - deklinacio

[wax ka badal | wax ka badal xogta]
 • (deklinacio):
 • mi (1. nominativo),
 • de mi,
 • al mi ,
 • min (2. akuzativo),.


isbarbardhigid - Komparado

[wax ka badal | wax ka badal xogta]
 • (Komperativo) pli
 • (Superlativo) plej :
 • forta
 • pli forta (ol)
 • plej forta (el)
 • forta xoog -
 • pli forta (ol) - ka xoogan -
 • plej forta (el) - ugu xoogan

Konjugado - Verbo / fal Prezenco / jooge: - as mi amas vin , vi amas vin, li amas vin (jeclaysasho) (vin=layeele)

Preterito/ tege -is: mi amis vin, vi amis vin, li amis vin (vin=layeele)

Futuro / soosocde -os: mi amos vin, vi amos vin, li amos vin (vin=layeele)

Fal;(kondicionalo)

[wax ka badal | wax ka badal xogta]

Kondicionalo -us mi amus vin (vin=layeele)

Fal;(imperativo)

[wax ka badal | wax ka badal xogta]

Imperativo -u amu min! diru! - (dheh , dhah)

Fal; (Infinitivo)

[wax ka badal | wax ka badal xogta]

Infinitivo -i: Mi volas lerni la internacian lingvon = Mi volas lerni Esperanton (-n =layeele)

 • Tobio estas hundo. (ey)
 • Marko karesas hundon. (salaaxid) (hundon=layeele)
 • Marko estas amiko de Maria. (saaxiib)
 • Maria salutas amikon kaj vidas hundon. (bariidin /arkid) (amikon=layeele)

Weyddiin / demanda frazo

[wax ka badal | wax ka badal xogta]

Demanda frazo: Ĉu ?

 • Ĉu vi komprenas min? Jes, mi komprenas vin.
 • Ne, mi ne komprenas vin. (fahmid, kasid)
 • Ĉu vi komprenas vorton? (vorton=layeele)
 • Mi ne komprenas vorton = eraygaa ma fahmin
 • Vorton ne komprenas mi = eraygaa ma fahmin
 • Vorton mi ne komprenas = eraygaa ma fahmin

Tabelo de korelativaj vortoj

[wax ka badal | wax ka badal xogta]
 • "i"; (meelahaas)
 • k+i+... ki- demandovorto - magac-uyaalweyddiin
 • t+i+... ti- indikvorto - fakufiiqe (magac-uyaal tilmaame)
 • i- (meelahaas)
 • ĉ+i+ ... ĉi- - (idil, giddi, dhammaan)
 • ne+n + i- neni- ("maya")
 • Antaŭsilabo - Mallonga klarigo (-qeexniin, sharax)
 • ki- kio - maxaa/maxay; kiu - kuma demandovorto - magac-uyaalweyddiin
 • ti- 'indikvorto' - fakufiiqe (magac-uyaal tilmaame)
 • i- iu - cid, qof
 • ĉi- ĉiu - midwalba, midkasta, qofwalba
 • neni- neniu - qofnaba, cidnaba
 • (5 x 9 = 45 korelativaj vortoj - tabelvortoj):

Postsilabo - Mallonga klarigo(-qeexniin, sharax)

 • -o nedifinita aĵo - wax,arrin (meelahaas)
 • -u individuo, difinita aĵo, - (dad, aadame, qof), wax, arrin (gaw)
 • -a eco - tayo, sifo
 • -el maniero - nooc, dariiq, si
 • -e loko - meel, deegaan, goob
 • -am tempo - wakhti, milay, goor
 • -om kvanto - qiyaas (intee? meeqa?)
 • -al kialo - sabab (sababtee?)
 • -es posedanto - hanti, maal

45 korelativaj vortoj - tabelvortoj:

[wax ka badal | wax ka badal xogta]
 • kio - tio - io - ĉio - nenio -
 • kiu - tiu - iu - ĉiu - neniu -
 • kia - tia - ia - ĉia - nenia -
 • kiel - tiel - iel - ĉiel - neniel -
 • kie - tie - ie - ĉie - nenie -
 • kiam - tiam - iam - ĉiam - neniam -
 • kiom - tiom - iom - ĉiom - neniom -
 • kial - tial - ial - ĉial - nenial -
 • kies - ties - ies - ĉies - nenies -

Tirooyinka caadiga ah

[wax ka badal | wax ka badal xogta]

Nombro, Nombrado, arabo cifero (= tiro) , araboj ciferoj (Tirooyinka caadiga ah)

 • nul 0
 • unu 1 --- ses 6 --- dek unu 11 --- cent 100
 • du 2 --- sep 7 --- dekdu 12 --- ducent 200
 • tri 3 --- ok 8 --- dudek 20 --- mil 1000
 • kvar 4 --- nau 9 --- dudek unu 21 --- du mil 2000
 • kvin 5 --- dek 10 --- tridek 30 --- du mil unu 2001
 • "miliono" 1'000’000

roma cifero: I II III IV V VI VII VIII IX X C M "Bonan nokton!" (habeen wanaagsan!)


Tirooyinka habaysan

[wax ka badal | wax ka badal xogta]

kardinalaj numbroj -a: (Tirooyinka habaysan) unua: 1. (kowaad) dua: 2. (labaad)


 • hore:
 • ek- iri / ekiri (tegid / soco! tegid)
 • mal- rapida / malrapida - (dhakhso / aadyar ) (=cagis, lid) hela / malhela ( furan /mugddi)
 • mis- kompreni / miskompreni - (fahmid / khalad-fahmid)
 • re- vidi / revidi - (arkid / dib u arkid)
 • vir- bovo (lo’) / virbovo (lo’{lab} / (bovino - lo’{dhegid} )
 • -ar - arbo / arbaro geed / kayn,yuq, hawd
 • -aĉ - hundo / hundaco ey / ey >xun <qiimo
 • -ebl- legi - legebla- akhrisasho />suurtogal
 • -et- ŝnuro / ŝnureto xadhig / >qaroyar
 • -eg- ŝnuro / ŝnurego xadhig / >buuran
 • -ej- lerni / lernejo (baran, barasho /dugsi)
 • -ig- pura / purigi (nadiif / nadiifin)
 • -iĝ- blinda / blindigi (indhoole / indhoole > noqosho)
 • -il- skribi / skribilo - (qorid / qalinqori (makiinadqorid)
 • -in- bovo / bovino / (virbovo) (lo’) / (bovino - lo’{dhegid} ) virbovo (lo’{lab} )
 • -ind- vidi / vidinda arkid / arkid (qaayo/qiimo leh) (qiimo, qaayo)
 • -ist- baki / bakisto moofayn / moofaale
 • -ul- fremda / fremdulo (shisheeye / qofshisheeye (ulo = qof)


 • sana - caafimaad
 • malsana - bukaan
 • sanigi - bogsiin, bogsasho
 • malsanigi - duryid, >bukaan >noqosho
 • malsanulo - buke
 • masanulejo- cusbitaal
 • sanigilo - dawo
 • sanigebla - bogsiin, bogsasho >suurtogal

(Waxbarasho Kursoj: www.esperanto-afriko.org - www.lernu.net)


 • aĉeti - iibin
 • agi - falid, shaqayn hawlgelin
 • ami - jeclaan
 • ankaŭ - kalóo
 • antaŭ - hortéeda
 • antaŭ - hortíisa
 • (..)

 • ekzemploj: 1. afriko = afrik / o afrik - = (radiko) + (finaĵo) -o = afriko 2.adreso = adres / o adres- = (radiko) + (finajho) - o = "adreso"


 • a - (Tilmaame /Adjektivo) -a granda : (=weyn) granda domo -
 • -Aĉ - (1.abomena) 2. raalila'aan
 • aĉet / i - libin
 • -Ad - (qaadasho, gaadhid, socosho, joogto)
 • adres / o - cinwaan
 • aer / o - havo
 • afer / o - kaalin, munaasabad; daas, ganacsi, shaqo; wax, arrin;
 • afrik / o - Afrika
 • ag / i - falid, shaqayn, hawlgelin;
 • aĝ / o - da, weynaan, gabow;
 • aĥ! - (alla fiicnayda); (ah!)( maya, hay dhihin); (yaab),((la)yabid); (fajacid); amakaag, yaab, amaakaag, fajac
 • ajn - (Jarmal: auch immer, auch nur, überhaupt) (iyana, asana, ana) (marwalba, markastaba),(keliya),(guud ahaan, gebi ahaan)
 • -Aĵ, - (Jarmal: Suffix) wax, walax,
 • akcept/i - (qaadasho, yeelind, moodid, kasooqaadid)
 • akv /o - biyo Biyo
 • al - (ilaa, ka)(xagga) (ku)
 • ali / a - ka, kale, midkale
 • almenaŭ - ugu yaran, ugu yaraan
 • alt / a - kor (pli alta - ka kore) (pley alta - ugu koraysa)
 • amas / o - dadweyne, wadar; urur, wadar, tiro, xaddi
 • ambaŭ - labadaba
 • amerik / o -Maraykan, Ameerikaa (Maraykanka assalkoodii;Maraykan,Mareykan,Ameerika;Ameerikada koonfureed;Woqooyiga Ameerika,Maksiko;Qaramada Midoobey ee Maraykanka)
 • am / i - jeclaan
 • amik/o - saaxiib (amikeco - saxiibtinimo)
 • -An - (xubin) (an / o - xubin)
 • ankaŭ - kalóo
 • ankoraŭ - weli
 • anstataŭ - bedel
 • -Ant - juĝant / o juĝanto xaakin; (leg / i, - akhrisaho, akhriyid; legant / o)
 • antaŭ - hortíisa, hortéed
 • aparat / o - aalad
 • apart/a - faquuq (feraari, kalasooc)
 • apenaŭ - dhif (..)
 • aper // i - muuqasho, soobixid (apero sur la scenejo; aper(aĵ)o)
 • april / o - Abriil
 • apud - agteeda, agtíisa
 • -Ar - (arbo - geed; arbaro - kayn, juq, hawd)(ŝafo - ido, ŝafaro - 10,12,...100 ŝafoj)
 • aranĝ / i - habayn (nidaam, amar)
 • artikol / o - qodob, qodobgarasho
 • art / o - fan, ka; artisto - fanaan; artaĵo / belartaĵo - shaqo fanaan
 • as - (jooge) (mi vidas - Waan arkaa; ni laŭdas - Waan amaanaynaa; li restas - Wuu joogayaa)
 • asoci / o - (bulsho); (midayn); (kulan, shir)(xubin);
 • aspekt // i - muuqasho
 • at - pasiva participo; daŭrado aŭ ripetado: La letero estas skribata de mi.
 • atend / i - sugid
 • atent/a - wedan, isjir
 • ating / i - gaadhid (atingi trenon - taareen gaadhid)
 • aŭ - ama
 • aŭd / i - maqlid
 • aŭskult / i - dhegeysasho
 • aŭgust / o - Agoosto
 • aŭstrali/o - Australia
 • aŭtobus / o - koryeeri, bas; Bas; (haltejo (aŭ) stacio de aŭtobuso - joogsibas, joogsikoryeeri)
 • aŭtomobil / o - baabuur, Baabuur (Aŭtovojo - jidweyne);(Aŭtoisto (aŭ) veturigisto - babuurwade, darawal); (aŭt/i - baabuur wadid, baabuur kaxayn) (Aŭtoriparejo - geerashbaabuursamayn) (aŭtoasekuro - caymisbaabuur)(aŭtokuro - baabuurbaratan);(Aŭtonegocisto )(aŭ) (Aŭtokomercisto) - ganacsadebaabuur)
 • aŭtun/o - dayr Dayr
 • av / o - awow (avino - ayeeyo, mocooyo)
 • azi / o - Aasiya
 • baldaŭ - hore, markiiba, degdeg
 • banan/o - muus; Muus
 • baz/o - (..); (cag,lug; dhulka aqalka)(weedhweyno)
 • bedaŭr / i - kaxumaasho
 • bel / a - qurxóon
 • best / o - xoolo, bahal; bahalo
 • bezon / i - baahasho, doonid
 • bibliotek / o - kutuble, kutubhaye; Maktabad;Buug
 • bild / o - sawir; Mishelangelo
 • bilet/o - tigidh dhoff
 • bird/o - shimbir; (struto - Goronyo)(aglo - Dafo)
 • bo- - (patro - via bopatro → la patro de via edzino / filo → via bofilo = la edzo de via filino)
 • bon / a - fiican, wanaagsan
 • botel/o - dhalo, quraarad Dhalo
 • bril//i - dhalaalid, wedhwedhid
 • cel / o - ujeeddo, -ada
 • cent - boqol
 • cert /a (certa esti) - badbaadíd
 • ĉambr / o - qol
 • ĉar - maxaayeelay
 • ĉarm/a - (naxariis) ((si)saaxiib)(waad ku hagaagsan tahay)
 • ĉe - aktiis, xaggiisa
 • ĉef / a - badanka (madax,ugaas) (muhiim); (ĉefurbo - magaalo-madax, caasimad)
 • ĉeval/o - faras Faras
 • ĉi - ( ĉi-kune - wadajir)
 • ĉia - (midwalba, midkasta, qofwalba)(nooc, dariiq, si) (Tabelvorto)(ĉi- - (idil, giddi, dhammaan)+ -a eco - tayo, sifo)
 • ĉial - (midwalba, midkasta, qofwalba) (sababtee) (Tabelvorto) ĉi- - (idil, giddi, dhammaan)+ -al kialo - sabab (sababtee?)
 • ĉiam - marvalba, markastaba (Tabelvorto) ĉi- - (idil, giddi, dhammaan)+ -am tempo - wakhti, milay, goor)
 • ĉie - meelwalba (Tabelvorto) ĉi- - (idil, giddi, dhammaan)+ -e loko - meel, deegaan, goob)
 • ĉiel - (idil, giddi, dhammaan) (nooc, dariiq, si) (Tabelvorto) ĉi- - (idil, giddi, dhammaan)+ -el maniero - nooc, dariiq, si)
 • ĉies - (qofwalba, cidwalba) (Tabelvorto) ĉi- - (idil, giddi, dhammaan)+ -es posedanto - hanti, maal)
 • ĉio - waxkaste,dhammaan (Tabelvorto) ĉi- - (idil, giddi, dhammaan)+ -o nedifinita aĵo - wax,arrin (meelahaas))
 • ĉiom - waxkaste, dhammaan (Tabelvorto) ĉi- - (idil, giddi, dhammaan)+ -om kvanto - qiyaas (intee? meeqa?))
 • ĉirkaŭ - meelahaas, ugu dhawaan
 • ĉiu - midwalba, midkasta, qofwalba (Tabelvorto) ĉi- - (idil, giddi, dhammaan)+ -u individuo, difinita aĵo, - (dad, aadame, qof), wax, arrin (gaw))
 • -ĉj, - ( Karesvorto por patro (aabbe): „Patreto! Paĉjo!“) Patro (aabbe): (raaxo, naxariis, dareenbadan): Paĉjo! (Patreto!)
 • ĉu - inaan (weyddiin, su'aalid) (Ĉu vi komprenas min? — Jes, mi komprenas vin!)
 • da - (unu kilogramo da pano) (1 litro da lakto)(peco da pano - hal rooti ah) (La riĉulo havas multe da mono)
 • dank / i - mahadin
 • dan / o - homo de Danujo (Denmark)
 • daŭr//i - qaadasho, gaadhid, socosho
 • de - ka
 • decembr/o - Diiseembar Diseembar
 • decid/i - goosasho, go'aamin
 • deĵor//i - adeegid (deĵoro - shaqo, adeeg)
 • dek - toban (10)
 • dekstr / a - midig (dekstre - midig, geesta midigta)
 • demand/i - weyddiin, su'aalid
 • des - intuu, intii (je pli li laboras, des pli monon li ricevas - intuu shaqada sii badiyaba, waaa ka sii lacag badnaanayaa)
 • dev/i - waajibid
 • dezir/i - rajeyn
 • diabl/o - ibliis; shaydhaan; shaydhaan cas (magac) (tilmaame: diabl/a - xun)
 • difin/i - qeexid (sugid, garasho)(xidhid, adkayn)
 • dik/a - buuran, qara weyn, shilis
 • dimanĉ / o - Axad
 • direkt / o - xag, gees
 • dir / i - dhihid, odhaso, sheegid
 • dis- disŝiri - jeexid, dilaaacin (mi disŝiris la leteron kaj disĵetis ĝiajn pecetojn en ĉiujn angulojn de la ĉambro) (angulo - gees, koone)(peco / peceto)
 • diskut/i - (qeexid,sharaxid)(odhasho, andacoobid)
 • do - hadaabe, sidaas
 • doktor/o - dhakhtar
 • dolĉ/a - macaan (wanaagsan, qaali) (maldolĉa - qadhaadh)
 • dom/o - guri, aqal
 • don/i - siin
 • dorm//i - seexasho (dormo - hurdo; dormĉambro - qolhurdo)
 • du - laba (2)
 • dum - markaas, muddadaas, gudeheeda
 • e - Falkaab (Adverbo/ falkaab) -e. Eva kantas bele. (adverbo); bone manĝi (vidu PMEG)
 • -Ebl - (ebla - suurtogal) (eblo - suurtogal)(manĝi → manĝebla = tia, ke ĝi povas esti manĝata (cunid);(kalkulebla)
 • -Ec - Ili admiris la saĝeco) (saĝeco - xikmad) (yaabid, layaabid)
 • eĉ - xataa, weli (Li timas sian propran ombron) (ombro - hadh,hoos)
 • eduk/i - ( = fal) (magac: eduk/o - waxbarasho)
 • edz/o - (guur)/(nin, xaas)(mudane); (edzino - afadayda, xaaskayga)
 • -Eg - (weyni, dherer) (domo - (guri,aqal): (domego)(dometo - yar, kis) (hundo, hundego, hundeto - ey)
 • -Ej - (dormi - seexasho → dormejo = qolhurdo; (manĝoĉambro) (aŭ - ama) manĝejo - qolcunno, qolcunitaan; duŝi-duŝo-duŝejo - qobaysasho, maydhasho)
 • ek - (bilaabid) labori → eklabori = komenci labori
 • ekran/o - dhalada telefishanka (komputila ekrano) (kino - shaneemo) (kinaekrano - shaneemo)
 • eks- (waagii hore, goor hore, dhakso) (ministro - washiir, xoghaye qaran) (ministro → eksministro = persono, kiu antaŭe estis ministro)
 • ekskurs/o - (bixitaan)
 • ekster - ka sokow
 • ekzempler/o - ( 1 ekzemplero de libro) (1 kitaab, 1 buug)
 • ekzempl / o - tusaale (ekzemple - tusaale)
 • ekzist//i - (jirid : waan jirayaa) (Ne ekzistas fumo sen fajro.) (fumo - qiiq) (fajro - dab) (fumo ne estas sen fajro)
 • el - ka
 • elekt/i - doorasho
 • -Em - (farax) (inklino (labor: laborema,) (manĝi: manĝema) (timi - timema)
 • en - gudaha
 • -End, (pagi → pagenda = tia ke ĝi devas esti pagata, tia ke oni pagu ĝin) (xisaabta bixi, maandhe!)
 • -Er, (sablo - ciid, caroo) sablo → sablero = ("1") grajno de sablo ("1" arabikhi, "1" ciid, "1" caroo)
 • esper / i - rajeyn
 • est//i - ahaan (fal) (mi estas somalo - Waxaan ahay Soomaali)
 • estr - (estro - agaasime) (bankestro - bangi-agaasime) (eskal/o - salaan)
 • -Et, (yar, kis)(dometo); (weyni, dherer) (domo - domego)
 • eŭrop/o - Yurub
 • eventual / a - (suurtogal)(laga yaabaa)
 • evolu//i - horumarid
 • facil/a - fudud, sahlan, jilicsan
 • fak/o - maadad
 • fakt/o - xaqiiqo, run, dhab
 • fal//i - ridid, dhicin
 • famili / o - xaas
 • far/i - falid, samayn
 • februar / o - Fabraayo Febraayo
 • feliĉ/a - nasiiblow, faraxsan
 • fenestr/o - daaqad
 • ferm/i - xidhid
 • fest/i - dabaaldegid, ciidid, fasax ahaansho
 • fi- (komercisto - ganacsade) (fikomercisto - kadhexeeye, yasan); (insekto - cayayaan) (fiinsekto - wasakh, usgag)
 • film/o - filim
 • fil / o - wiil
 • fin / i - dhammayn, gabagabyn
 • fiŝ / o - kaluun
 • flank / o - dhinac, bog
 • flav / a - jaalle, hurruud
 • flor/o - ubax
 • flug/i - duulid
 • foj/o - mar
 • for - tegey, fog, maqan
 • forges/i - ilaawid, hilmaamid
 • form/o - qaab (form/i - qaab u samayn, qaab u yeelid)
 • fort / a - xoog
 • fot/i sawirid, sawirqaadid
 • frap/i - tumid, garaacid, fanaxin
 • frat/o - walaal
 • fraŭl/o - (Ne edziĝinta viro) (wiil, kuray); (fraŭlino) fraŭlino - gashaanti, gabadh Ne edziniĝinta virino.
 • frenez / a - waalan
 • fru / e - (goor) hore, kalah
 • funkci/o - (Xisaab)
 • fuŝ/i - ( bi'in, xumayn) (kuiri - karin, baylin) (fuŝkuiri, fuŝkuiristo, fuŝkuiraĵo - calool iska bi'in )
 • gazet/o - wargeys
 • ge- (patro - aabee; gepatroj = patro kaj patrino) gepatroj - aabee iyo hoyoyo
 • glas/o - koob, dhalo, muraaayad
 • grand / a - weyn, dheer
 • gratul/i - nasiib rajeyn
 • grav / a - muhiim
 • grup/o - koox
 • gvid/i - hogaamin, hagid; (agaasime)
 • ĝeneral/a - guudahaan
 • ĝen/i - baajin
 • ĝi, - (magac-uyaal qof) (la priparolata aĵo (waax,arrin), besto (xoolo, bahal) aŭ (ama) infaneto (ilmo))
 • ĝis - ilaa, (xagga, ku)
 • ĝust/a - sax, dhag, gaw
 • ha - a montras ekmiron aŭ surprizon: Ha, kiel bele! (alla fiicnaydaa!)
 • hav / i - haysasho
 • hejm / o - hooy
 • help/i - caawin, kaalmayn
 • hieraŭ - shalay
 • histori/o - Taariikh
 • ho - "Ho" estas ĝenerala (guudahaan) ekkria vorteto por esprimi vivan senton: “Ho, ĉielo!” - Ah!, cir, janno! (guudahaan)
 • hodiaŭ - maanta
 • hom/o - dad, aadame, qof (hom - ar -o) (homaro - dadnimo, insaaniyad, aadaminimo)
 • hor / o - saacad, dersi
 • hotel/o - hudheel
 • i - Mi volas labori (infinitivo) voli - rabid, doonid; labori - shaqayn
 • ia (libro) - kitaab uun (tabelvorto)
 • ial, (tabelvorto): (sabab)(meelahaas)
 • iam - (tabelvorto): mar, waa, (meelahaas); tempo - wakhti, milay, goor
 • -Id - hundo → hundido = nematura hundo; hundo - ey (kadhallinyar/ugu dhallinyar); (arbo -geed) arbido
 • ide/o - fikrad
 • ie - meeluun (tabelvorto)
 • iel - si'uun, si uun (meelahaas) (tabelvorto) maniero - nooc, dariiq, si
 • ies, - (qofuun)(meelahaas) posedanto - hanti, maal (tabelvorto)
 • -Ig - (sufikso); akra - afweyn, kulul (basbaas); tranĉilo - mindi; akra → akrigi = agi tiel, ke io fariĝas akra: Mi akrigas mian tranĉilon.
 • -Iĝ, (sufikso); akra - afweyn, kulul (basbaas); akra → akri = fariĝi akra La ekonomia krizo akris. Milito - dagal, dirir: La milito akris.
 • -Il, (sufikso); tranĉi - jarid, gooyn; tranĉilo - mindi; tondi → tondilo = instrumento por tondi (kiu konsistas el du klingoj): tondilo - maqas
 • ili - iyaga / iyagaa; magac-uyaal qof 3 pluralo
 • imag / i - malayn, sawirasho
 • -In - (sufikso); (homo - dad, aadame, qof) homo → homino = ina homo (dhaddig); ina - dhaddig
 • -Ind - (sufikso); aminda - (naxariis); ami → aminda = tia ke ĝi meritas esti amata; inda korano - Qur'aan
 • infan / o - ilmo
 • inform/i - gaadsiin, waamid, wargelin
 • -Ing, glavo: (tranĉilo - mindi)(milito)(Milito - dagal, dirir): glavo - glavingo (dhaqan)(shandad)
 • instru/i - barid, casharsiin; (instruado - xiisad, dersi)
 • int - (Aktiva participo) leginta = tia, ke oni antaŭe legis
 • inter - (inter ni - waa aniga iyo adiga)
 • interes/i - xiisayn (intereso - xiiso, dan)
 • invit/i - martiqaadid, casuumid, codsasho (invito - martiqaad)
 • io - (woxoogaa), inyar, kis, wax (tabelvorto) (meelahaas)+(-o nedifinita aĵo - wax,arrin (meelahaas))
 • iom - woxoogaa (tabelvorto) (iom mono - woxoogaa lacaga) (meelahaas)+(-om kvanto - qiyaas (intee? meeqa?))
 • iran / o - Iiraan
 • ir//i - tegid
 • is - (tege) mi laboris (mi laboris = la ago “labori” okazis antaŭ nun) (jooge: mi laboras)
 • -Ism, (Budho → Budhismo) (komuna (guudahaan)→ komunismo)(kapitalo - maal → kapitalismo); Islamismo;
 • -Ist (kuracisto - dhaktar, dabiib)(kurac / i - baanasho, (baxnaanin, lamacaaamil)) (juĝisto - xaakin) (polic/o - booliis); (policisto - booliis, askari)
 • it. (pasiva participo it: plenumiĝo aŭ rezulto) (La ŝtelisto estis arestita de policisto. (ŝtelisto - tuug) (ŝtel/i - xadid) (policisto - booliis, askari)
 • ital / o - Talyaaniga
 • iu - cid, qof; (qofuun, ciduun) (tabelvorto): -u individuo, difinita aĵo, - (dad, aadame, qof), wax, arrin (gaw)
 • j - (dom/o - guri, aqal) - 1 domo (singular, keli; 2 domoj (wadar)
 • ja - (Vi ja aŭdis per oreloj propraj) (ka xoogan, run, dhab)
 • jam - mar hore
 • januar / o - Janaayar Janaayo
 • japan/o - Jabaan
 • jar/o - sannad
 • je - meeleeye; Preni iun je la mano (= lia), per la mano (= sia).Konduki iun je la nazo. (je estas rolvorteto sen difinita signifo. Ĝenerale oni evitu je, se pli bona alternativo ekzistas.)
 • jen (adverbo) Jen la suno subiras, venas la nokto. (La suno estas subita - cadceeddii waa dhacday)
 • jes - haa (Respondvortoj); (jes, ja - haa waan jecelahay)
 • ju - (intii/markii .. waa intii) Ju pli da mono ni havos, des pli rapide kaj bone iros kompreneble nia afero. Ju pli da laborantoj estos, tiom pli rapide estos finita la granda konstruo
 • juli/o - Yulyo (Luuliyo)
 • jun/a - marras; infaneto - saqiir; junulo - barbaar; junuloj - barbaar; ŝafido (j) - maqal; kaprido - maqal; ŝafidoj kaj kapridoj - maqal;
 • juni/o - Yunyo (Juun)
 • ĵaŭd / o - Khamiis
 • ĵet/i - saaniyey, toosin, xukumid
 • ĵus - haddadan, imikadan
 • kaj - iyo
 • kalkul/i - xsiaabin
 • kamp/o - beer
 • kant//i - heesid, balweyn
 • kapabl / a - kar, awood
 • kapt/i - qabasho, jilaabasho, halqafid
 • kar / a - wanaagsan, qaali
 • kart/o - tigidh, taysaro, sawirdhul (landokarto de Germanujo - sawirdhuleedka Jarmalka)
 • kased/o - cajal; cajalad; (sanduuq) rikoodh, rikoodh ku qabasho; kasedo de magneta rubando; kasedo de magneta disko aŭ lumdisko
 • kaŝ/i - qarin (isquarin, dhuumasho)
 • kaŭz/o - sabab (kauŭz/i - tiu vorto kaŭzis la malpacon)
 • kaz / o - (naxwaho) (deklinacio) (nominativo, (ilahaansho);(kee); layeele)
 • ke - kaa, si ay, (Ŝajnas, ke pluvos). (muuqasho), (daid, roobid) (-os soosocde)
 • kelk/a - (in/wax yar) kelkaj - dhawr
 • kia - (maxay) (tabelvorto)En infano vidiĝas, kia homo fariĝos. (ki- demandovorto - magac-uyaalweyddiin)(-a eco - tayo, sifo)
 • kial - waayo (tabelvorto)(ki- demandovorto - magac-uyaalweyddiin)(-al kialo - sabab (sababtee?))
 • kiam - goorma (tabelvorto)(ki- demandovorto - magac-uyaalweyddiin) (-am tempo - wakhti, milay, goor)
 • kie - meel, xaggee (tabelvorto)(ki- demandovorto - magac-uyaalweyddiin) (-e loko - meel, deegaan, goob)
 • kiel - waayo (tabelvorto)(ki- demandovorto - magac-uyaalweyddiin)(-el maniero - nooc, dariiq, si)
 • kies - Kies filo vi estas? (tabelvorto) (ki- demandovorto - magac-uyaalweyddiin)(-es posedanto - hanti, maal)
 • kio - maxay, (kaa, wax)(ki- demandovorto - magac-uyaalweyddiin)(-o nedifinita aĵo - wax,arrin (meelahaas))
 • kiom - intee, meeqa (tabelvorto)(ki- demandovorto - magac-uyaalweyddiin) (-om kvanto - qiyaas (intee? meeqa?)
 • kiu - kuma (tabelvorto)(ki- demandovorto - magac-uyaalweyddiin)(-u individuo, difinita aĵo, - (dad, aadame, qof), wax, arrin (gaw))
 • klar/a - cad, saafi; (klara akvo - biyo cad)
 • klas/o - - saf, heer, fasal; (klasĉambro - qolfasal); (societo, matematiko, botaniko); (altklasa homo; la laborista klaso;)
 • klav/o - (taabasho) (fure) (pianoklavo)(muusiik) (klavo de piano, klavo de tajpilo);
 • klopod//i - dadaalid (klopodo - dadaal, dhib)
 • klub / o - naadi
 • knab/o - wiil, kuray; knabino - gabadh
 • kolekt/i - urur in; Kolekto - urur
 • kolor/o - midab (kolorfilmo - filim midab ah)
 • komenc/i - bilaabid
 • komerc//i - ganacsasho; (komerco - bucshiro, ganacso)
 • komision/o - wadar (guddi)
 • komitat/o - guddi
 • kompren / i - fahmid, kasid
 • komput/i - xsiaabin; (komputilo: Maŝino por komputi - (makiinadqorid/xisaab/xisaabin/xisaabaad)(Computer)
 • komun/a - guudahaan (komuna (guudahaan)→ komunismo)
 • koncern/i - khusayn
 • kongres/o, -(haasaawe) (konferenc /o - shir) (konference - fadhdhi / fadhi) (haasaawe)
 • kon / i - garasho, aqoonid
 • konkret / a - runtii, dhabtii (Montri tre konkrete sian dankon.)
 • konsent//i - heshii, guddoon, (qabbil) (ogol, waa yahy)
 • konsil/i - naseexee, (konsiloj - talo); (konsili - talo wyddiin) (konsilodomo - dawladda hoose)
 • konsist//i - kooban (unu minuto konsistas el sesdek sekundoj) (minuto - daqiiqad) (sekundo - sugundo)
 • konstru/i - dhisid, ratib, (dhiso, dhis)
 • kontakt/o - taabo (kulan, gunud) (tashi);(kontaktigi- (hadlid))
 • kontent/a - ruaali, ( esti kontenta per - ku raali ahaan(sho)
 • kontraŭ - lid, xagga
 • kontrol/i - untuxaabudm baadgudm tuhaabub); (ekzamen/o, kritik/o) kontrolo - imitixaan, tijaabo
 • korb/o - dambiil
 • kost/i - joogid (qiimo),dhadhamin
 • kred / i - aaminid, rumaysasho, malayn
 • kresk//i - korid, kordhid
 • krom - ka sokow, (ka sokow/laakiin(se)); (krome - takale)
 • kruel / a - (awoodsheegad)(kruela kiel tigro, besto);(kruel/i - (burburin, dumin, kharibid) (kruel/o - jengeli)
 • kuir / i - karin, baylin (cunto karin)
 • kultur/o - dhaqan, ilbaxnimo
 • kun - weheliyo, la socoda
 • kupon/o - (ingiriisi: coupon/voucher)
 • kur//i - socosho, ordid
 • kurs / o - deris, waxbarasho
 • kuŝ//i - dhacid, oolid, jiifid (lito - sariir);(kuŝejo - sariir)
 • kutim/i - laasimid, qabatimid; (kutimo - caado, lassim; kutima - guud ahaan, caado ahaan)
 • kvankam - inkastoo
 • kvar - afar (4)
 • kvazaŭ - (marka) / (bal aan adhahno/odhano)
 • kvin - shan (5)
 • la - (qodob)
 • labor//i - shaqayn (laboro - shaqo, hawl, waxqabasho) (laboristo - shaqaale); (esti senlabora - shaqola'aansho)
 • lag/o - badyaro
 • lakt/o - caano
 • land/o - dhul, dal; (pejzaĝo - bilicdhul)
 • larĝ/a - ballaadh
 • las/i - dhaafid, eyn, ogolaasho, samayn
 • last/a - dambe, ugu dambeeyey
 • laŭ - loo eego, waafqasan
 • lav/i - maydhid, dhaqid
 • lecion/o - dersi, cashar, daras, meeris
 • leg /i akhrisaho, akhriyid; Korano - Qur'aan
 • lern/i - barasho, dersid
 • leter / o - dhambaal, warqad
 • lev/i - hinjin, baacin
 • li - isaga (magac-uyaal qof) (li estas knabo)
 • liber/a - xor, bannaan
 • libr/o - kitaab, buug
 • lig/i - (guntid) (ligo- (kulan, gunud) (Alligi ŝipon al la kajo.) ((ligilo) (computer) - (iskuxiriir))
 • lingv/o - hadal
 • literatur/o - suugaan
 • loĝ // i- kunoolasho, degenaasho
 • lok/o - meel, deegaan, goob
 • long / a - dheer, dherer
 • lud // i ciyaard (ludo - ciyaar, dheel)
 • lund / o - Isniin
 • maj / o - Maayo Maajo
 • mal-, (cagis, lid)(cagiska, sida kale); bona (fiican, wanaagsan) → malbona (xun); (granda - weyn, dheer) → (malgranda - yar,kis)
 • malgraŭ - waxkastoo
 • manĝ/i - cunid, cunto qaadasho; manĝo - cunto, (cuunto, quud)
 • manier/o - nooc, dariiq, si
 • mank//i - dhinaasho, maqnaasho
 • man / o - gacan
 • mard/o - Talaado
 • mark/o - summad, calaamad, tigidh
 • mar/o - bad
 • mart / o - Maarso
 • maŝin/o - makiinad, ijjin, ( tajpi - makiinad (teeb) ku qorid); (tajpilo - makiinadqorid; skribmaŝin/o - makiinadqorid;)
 • maten/o - aroor, subax; (Bonan matenon! - aroor/subax wanaagsan)
 • material/o - alaab
 • mem - (qodh(ayda), naf(tayda) (Mi longe interne batalis kun mi mem.)
 • membr/o - xubin
 • memor/i - xasuusasho memoro - xasuus
 • merkred/o - Arbaco
 • mesaĝ/o - war (mesaĝ/i - gaadsiin, waramid, wargelin)
 • met/i - jiifin, dhigid, meelayn,
 • metod/o - hab
 • mez / o - dhex, badhtame
 • mi - anigaa (magac-uyaal qof) (Mi amas min mem.)
 • miks / i - qasid, khaldid, laaqid
 • mil - kun (1000)
 • miliard / o - bilyan (1 000 000 000)
 • milion/o - milyan ( 1 000 000)
 • milit // i, (Du militas, tria profitas.) (milito - dagal, dirir);(militistaro - xoogga);(savarmeo - xoogbadbaado)
 • minus - naaqus (10 - 6 = 4 dek minus ses faras kvar;)
 • minut/o - daqiiqad
 • mir//i - yaabid, layaabid (miro - yaabi) (miraklo - yaab)
 • mis-, kompreni - fahmid, kasid → miskompreni - khaladfahmid = kompreni erare (gaf, khalad)
 • moment/o - muddo, ilbidhiqsi, waxyar
 • monat / o, bil (monat / e - bilkasta)
 • mond / o - adduun
 • mon / o - lacag (Lacagta; ETB Birr; IQD Ciraaqi Diinaar Ciraaq;USD Dollar Qaramada Midoobey ee Maraykanka; EUR Euro Yurub; KES Shilin Kiinyaati Kiinya; SOS Shilin Soomaali Soomaaliya;)
 • mont / o - taag, buur, (haaar)
 • montr/i - tusid, muujin, tilmaamid
 • morgaŭ - aroor, subax
 • mort//i - dhimasho; morto - dhimasho
 • mov / i - dhaqaajin
 • mult/a - wax badan, in badan
 • mus/o - walo; muso; Komputilo: (Enigilo (dialoga disponaĵo) kiun la uzanto movas (ĵargone: „trenas“) sur horizontala ebeno (ekz-e sur sia tablo, prefere kovrita per musmato), tiel movante muskursoron)
 • muzik/o - muusiik (muziki - muusiik samayn)
 • n. - 1. (=layeele/akuzativo): la rondan tablon (kiun ?) (=layeele); 2. "n" - (xag, gees)
 • naci / o - qaran, ummad
 • naĝ//i - dabaalasho
 • nask/i - ka dhalasho; (nasko - dhalasho) (datreveno - (maalin)dhalasho
 • natur/o - dabeecad
 • naŭ - sagaal (9)
 • ne - may(a)
 • neces/a - lagama maarmaan
 • nek,
 • nenia - (midna, qofna, cidna) (neni- ("maya") + -a eco - tayo, sifo) (tabelvorto) (ni bezonas nenian helpon;)
 • nenial, (neni- ("maya") + -al kialo - sabab (sababtee?) (tabelvorto) (li nenial ĉesis skribi al mi;) (ĉesi - joojin, gabagabayn)
 • neniam - weligeedna; (neni- ("maya") + -am tempo - wakhti, milay, goor) (tabelvorto) (mi neniam fumis;)
 • nenie - meelaba; (neni- ("maya") + -e loko - meel, deegaan, goob) (tabelvorto) (nenie mi povos ĝin trovi;)
 • neniel - (neni- ("maya") + -el maniero - nooc, dariiq, si) ni neniel interesiĝas pri tio; (tabelvorto)
 • nenies - (qofnaba, cidnabe) (neni- ("maya") + -es posedanto - hanti, maal) Esperanto estas nenies propraĵo; (tabelvorto) (propraĵo - hanti, maal)
 • nenio - waxba; (neni- ("maya") + (tabelvorto) (ni nenion povis vidi; -n - layeele); Ekzistas nenio certa sur la tero, krom tio, kion la homo posedas en sia propra brusto kaj kapo.
 • neniom - waxba (neni- ("maya") + -om kvanto - qiyaas (intee? meeqa?) (tabelvorto) (vi neniom ŝuldas al mi;)
 • neniu - qofnaba, cidnaba; (midna, qofna,cidna) (neni- ("maya") + -u individuo, difinita aĵo, - (dad, aadame, qof), wax, arrin (gaw) (tabelvorto) neniun ni renkontis; (renkonti - helid, kulmid; -n layeele)
 • nepr/e - marleyba, (lagama maarmaan),
 • neŭtral/a - dhexdhexaad
 • ni - anaka / anakaa (magac-uyaal qof) (Ni vidas per la okuloj kaj aŭdas per la oreloj.)
 • -Nj - patrino (hooyo, maama) → Panjo (patrino, wanagsan, qaali) (Per NJ oni faras karesajn nomojn de virinoj.)
 • nokt/o - habeen; bonan notkton - habeen wanaagsan; tranokti - uhoyasho, baryid; (tranokti en hotelo, sub tendo; ili manĝis kaj trinkis kaj tranoktis tie)
 • nom/o - magac
 • nord/o - woqooyi;[Waqooyi]]; (norda - xagga/geesta woqooyi) ;
 • normal/a - caadi, fayaw, miyirqab
 • nov/a - cusub
 • novembr / o - Noofeembar, Nofeembar
 • nu - (hadda, iminka, imika) (Nu, nu! Ne ploru!) (plor/i - ooyid, baroorasho)
 • nul - eber
 • numer/o - tiro
 • nun - hadda, iminka, imika
 • nur - keliya
 • o - magac -o; (amiko- saaxiib; tajloro -dawaarle, harqaanle; ĉevalo - faras; krajono, broso - caday, burush)
 • -Obl - “multipliko”. (du → duoblo = kvanto duobla - labanlaab) (Matematikaj esprimoj - Xisaab)
 • ofic/o - mammuus, maamul; xafiis; (oficejo - xafiis)
 • oft/e - badanaa, inta badan
 • ok - siddeed (8)
 • okaz//i - dhacid; kio okazis ? maxaa dhacay? Akcidento okazis - qallad baa dhacday ; (Okazu, kio okazi devas)
 • okcident/o - galbeed; Galbeed; (okcident/a - okcident/e - xagga galbeedka)
 • oktobr / o - Oktoobar
 • rigard / i - eegid, fiirin
 • vid / i - arkid
 • okup/i - (fadhiisaso, dagal,dirir); ekokupi - bilaabid; (Sin okupi pri arto. - (sawirid, rinjiyeyn))
 • ol - marka (ŝi estas pli ol bela, ŝi estas belega)
 • -On, ON = “divido”.( du → duono 1/2 - badh) (Matematikaj esprimoj - Xisaab)
 • oni - dad, iyaga, adiga, anaka (magac-uyyal) (oni kredas, ke kometoj anoncas malfeliĉon)
 • ont - (Aktivaj participoj - soosocde) (Viro, kiu poste legos, estas legonta viro.)
 • -Op - “grupo kun certa nombro da membroj” :du → duopo = grupo de du, paro; dek → dekopo = grupo de dek
 • opini/i - malayn, ujeedid; (opinio - aragti, ra'yi, male)
 • ordinar/a - guud ahaan, caado ahaan
 • ord/o - nidaam, habayn; orda (ama) ordema - hagaagsan, habaysan, nidaamsan; ordigi - nidaamin, hagaaj in, habayn,
 • organiz/i - dunmi, qabanqaabi, tabaabulyee; (ordo); (organizo); organizo - abaabul, tabaabulyo
 • orient/o - bari; (orienta - xagga/geesta bari)
 • os - (soosocde) Mi vidos - Waan arki doonaa. (Morgaŭ estos lundo.)- Isniin)
 • ot - pasiva participo (OT - stato (xaal) antaŭ ago) Oni elektu OT-participon, se temas pri stato (xaal) antaŭ la ago. (Libro, kiun oni poste legos, estas legota libro.)
 • ov/o - ukun, ugax, beed
 • pac/o - nabad
 • paĉj/o - (-aabbe) (Patro - aabbe → Paĉjo) (-ĉj, - ( Karesvorto por patro (aabbe): „Patreto! Paĉjo!“) Patro: (raaxo, naxariis, dareenbadan): Paĉjo! (Patreto!)
 • pag/i - bixin
 • paĝ/o - dhinac, bog
 • pan/o - kimis, roodhi, furin
 • paper/o - xaashi, warqad; (leteropapero - (ama) - leterpapero - xaashi qoritaan)
 • pardon/i - cafid, saamixid, raaligelin; (Pardonu! Pardonu min - iga raali ahaw!)
 • parol//i - hadlid; (parolo - hadal, khudbad; (paroli pri.. - hadal jeedin)
 • part/o - qayb, sed; (rezervparto - dayactir; wadar)
 • pas//i, - (dhaafid, baaraash)(li pasis al mi - wuu i dhaafay) (pasi sur la strato, la placo, tra kampo); (paso - pasejo en monto - taag,haar) (waddo,jid); lia tago pasadis en studado;
 • patr / o - aabbe
 • pec/o - garooc, jab, hal, qayb, (peco da pano - hal rooti ah)
 • pend//i - deldelid, sudhid (la filo dependas de sia patro - kuxidhnaaasho)
 • pens//i - malayn, fikirid
 • per - (meeleeye) (Per hakilo ni hakas; sin nutri per legomoj; hak/i - jarjar (jarid, gooyn, garaacid, tumid); (legom/o - legomoj - khudrad, noocyo khudrad) - (nutr/a - nafaqo; nutr/o - gashin, geshin; nutra manĝaĵo - (baan); plenigi botelon per akvo;)
 • perd/i - lumid, halaabid, (perdo - halaw, khassare)
 • perfekt/a - dhan; (dhan, buuxa)( si buuxda, dhan, idil); (mi komprenas perfekte - si wanaagsan ayaan u fahmayaa) ; perfekte ludi pianon;
 • period/o - ammin
 • permes/i - ogolaasho, yeelid
 • person/o - qof ; persona/persone - qof ahaan; person/a(tilmaame): mia persona situacio; person/e (falkaab): mi konas lin persone
 • pet/i - baryid, codsasho, tuugid
 • pied/o - cag, lug; piediri - lugayn, cag ku socosho; planko - dhulka aqalka; piediranto - dadka lugta, socoto
 • plaĉ//i - cajebin, kahelid ; (bone plaĉas al mi - si wanaagsan bay ii cajebisey); (tre plaĉas al mi ĉi tie); plaĉa - nefis
 • plan/o - qorshe
 • plej - (Superlativo)- plej ofte - badanka, inta badan; (Aŭgusto estas mia plej amata filo.)forta xoog - pli forta (ol) - ka xoogan - plej forta (el) - ugu xoogan (Akceptu mian plej koran dankon.)
 • plen/a - buux
 • plezur /o - farax
 • pli - (Komperativo) ka badan; pli kaj pli - kolba ka sii badanaysa; (lakto estas pli nutra, ol vino);(nutr/a - nafaqo);
 • plu - (i ntaa kaddib, waxa dheer, ka durugsan); ktp (k·t·p ← kaj tiel plu) - (iwm.) iyo wixii la mid an (iwm.)
 • plur/aj - dhawr (pluraj personoj atestis tion);(pruvi - caddayn)
 • plus - (2 + 2 = 4 → Du plus du faras kvar.)(matematiko - Xisaab)
 • po - (midwalba, midkasta, qofwalba) (la drapo kostas po 2 $ dolaroj por metro (2 dolarojn por ĉiu metro);
 • poem/o - gabay
 • pom/o - tufaax Tufaax


 • popol/o - dad, qaran
 • popular/a - (lajecelyahay); (dad,qaran)
 • por - xaraf
 • pord / o - albaab, irrid, gool
 • port/i - quaadid, xidhasho, sidhasho
 • post - (dambe, gadal); La virineto kaŝis sin post kelkaj altaj ŝtonoj. post - dabaddeed, (kaddib); post kiam - (dambe, kaddib, mardambe) (- Post kiam li alvenis, ni manĝis.) ; post tio - haddana, dabadeedna, markaana (Kvaronon da horo post tiuj vortoj ...)
 • poŝt/o - boos; poŝtkarto - kaadh
 • pov/i - karid
 • pra- - “antaŭ tre longa tempo, primitiva”; origino de la mondo -(asal, bilaw)(da, weynann); tempo → pratempo = la komenca tempo de la homaro aŭ de la mondo; (avino - ayeeyo; mocooyo; avo - awow); da': (patro); gabow: (avo); kabax: praavo, praavino
 • precip/e, - (badanka) La lando vivas precipe el vitkultivado; (vino - khamri)
 • prefer/i - bidid; doorbidid (rab)(door)(doorbidid, kajeclaasho); (rabid, doonid, jeclaasho)
 • preleg//i - dersid (akhrsasho, akhriyid)+(publiko - dadweyne); prelego/prelegoj - duruus
 • pren/i - qaadasho
 • pres/i - daabacid (libro - kitaab)
 • preskaŭ - dirqi, farciddideed
 • pret/a - diyaar; (diyaar) Mi estas preta preni, rompi la lancon por la vero. (lanco - waran, ciise)
 • preter - tagey, dhaafay, (dhammaad, tagey) (Li pasis preter mi - wuu i dhaafay)
 • prezent/i - deeqid, bandhigid, yaboohid; barid, sooqadimid,
 • prezid/i, - (fal)(salaan) (madaxtooyo); (prezidanto - madaxwyne, madaxweyne, guddoomiye); prezidento - madaxa dawladda; (Francujo, Francio - Faransiis; Germanujo, Germanio - Jarmal, Usono Mareykan: prezidento)
 • prez/o - qiimo, sicir
 • pri - kor, dul (Prepozicio - meeleeye)Li parolas pri leono. La temo de la prelego estas leono. (leono - Libaax)
 • princip/o - weedhweyno
 • printemp/o - gu'; (printempe - gu'ga dhexdiisa); Gu
 • pro - sababtoo ah, waayo, maxaa yeelay (prepozicio) Ŝiaj dentoj frapadis pro malvarmo. (dento - ilig)dentisto - dhakhtarilko)(dentbroso - caday, buruushilko)
 • problem/o - mushkilo
 • produkt/i - soosaarid, (fal); produkto - (fabrikado)(produktado) - waxsoosaar; (nur produkto de mia fantazio); (fabriko - wershed)
 • program/o - barnaamij; (sistema programaro: Ilprogramoj de komputa sistemo necesaj por funkciigi aplikajn programojn; aplika programaro: Kolekto da aplikaj programoj por iu ekstera aplika tereno (kontraste al sistema programaro).)
 • proksim/a - dhaw; pli proksima (ol) - ka dhaw; plej proksima (el) - ugu dhaw
 • propon/i - kutalin, arrimin, soojeedin; propono - talo, arrin
 • propr/a - keed a, kiisa, wixiisa, gaar, khaas; (kun propraj okuli- indhihiisa;) (Fidu propran okulon.) (fido - kalsooni; fid/i - (ku) kalsoonaasno )
 • prov/i - (tijaabin);(provi instrumenton, maŝinon, ponton, ĉapelon); (instrumento - qalab, aalad)(ponto- kaabad);(ĉapelon- koofiyad);'Montru al mi provon de via aktora arto.
 • publik/o - dadweyne
 • punkt/o - dhibic, joojis; (akurata - ballan ku beeg, ballan ilaalis)
 • pup/o - boomballo; دميةla infano serĉis sian pupon (ludi - ciyaard) (kokino - digaagad,wadar, diyaad, dooro); (kokineto-digaag); Pupo (ludilo)
 • pur/a - nadiif, dhaqan
 • radi/o - raadyo
 • rajt/o - gar,xag, qaanuun
 • rakont/i - kasheekayn, werin; rakonti historion - sheeko kasheekayn; rakonto - sheeko, sheekoxariiro
 • rapid/a - dhakhso, degded
 • raport/i - warbixin; (kawarramid); (raportisto - wariye; raporto - warar)
 • re- - haddana, mar kale; ĉiufoje (relegi) - (haddana oo haddana akhrisasho, akhriyid); saluti → resaluti = respondi saluton per saluto; diri → rediri = diri denove la saman aferon;
 • redakt/i - (qorid) ( gazeto - wargeys) (redakti artikolon, raporton, cirkuleron, leteron) (avizo, komunikaĵo; mesaĝo - dhambaal)(leter / o - dhambaal, warqad) (cirkulero - wareegto); (raporto - warar);
 • region/o, - deegaabn, gobol; (sabab);
 • regul/o - xeer; (Xisaab) regelmässig - joogto
 • reklam/o - iidheh; (xidhiidh dadweyne)
 • rekt/a - toos; (rekta linio - xariiq toosan; iru rekte! - toos u soco!)
 • renkont/i - kulmid; (mi renkontis lin hejme - gurigaan kula kulmay isaga)
 • respond/i - jawaabid; respondo - jawaab
 • rest//i - joogid, oolid
 • ret/o - shabaq, shebeg; La interreto - Internet; komputilo - Kumbuyuutar;(Por la fakuloj „la Interreto“ estas unu speciala el multaj interretoj;)
 • ricev/i - helid, qaadasho
 • riĉ/a - hodan; (riĉo - hodanimo; riĉeco - hodanimo)
 • rid//i - qoslid; (rideti - ilkocaddayn)(fal); (ridet/o) (magac); (ridinda - ruwaayad, wax lagu qoslo)
 • rigard/i - eegid, fiirin (vid/i - arkid)
 • rilat/i - (fal): (mi ne povas kompreni kiel via konkludo rilatas kun viaj premisoj.) (rilato - xidhiidh); (Xisaab); (rilatoj - xiriir); (relatoj - cilaaqaad); (premiso: kondiĉo, bazo)(maksimo, principo - weedhweyno)
 • rimark/i - dareemid, fiirsasho
 • river/o - webi
 • romp/i - jabid, jebin; (rompi brakon - gacan ka jabid; rompi sian vorton - eray jebin, eray burin)
 • sabat / o - Sabti
 • saĝ/a - xikmad, caqli; (saĝo - xikmad; saĝeco - xikmad);(intelekto, menso, racio - caqli)
 • salon/o - (manĝosalono - qolcuno, qolcunitaan); (salono, eleganta ĉambro); (qaabilid, qabasho, helid)(marti); (legosalono - kutuble, kutubhaye);(libro - kitaab, buug)
 • salut / i - bariidin, salaamid
 • sam/a -qodh(ayda), naf(tayda); (de sama koloro, de sama valoro); (kolor/o - midab); (valor/o - qiimo, qaayo)
 • san/a - caafimad, bedqab, fayow, esti sana caafimaad qabid, bedqabid, saniĝi - caafimaadid, raysasho, bugsasho; sanigi - bogsiin, bogsasho; sano - cafimaad; (la sana homa menso - caqli fayow; (sana menso en sana korpo);
 • sat/a - (tilmaame); esti sata - dhergid, fulid; ("sata malsatan ne povas kompreni" - sata homo ne povas kompreni malsatan homon) L. L. Zamenhof; C. Rogister ed.: Proverbaro esperanta, Stafeto, La Laguna, 1974 ISBN 400-7609-6
 • scienc/o - aqoon, cilmi; sciencisto - aqoonle, cilmiyahan
 • sci/i - aqoonid, garasho, ogaaasho; scio - aqoon, garasho; (mi volas scii; mi deziras scii - waxaan rabaa inaan aqoodo;)
 • se - marka
 • sed - laakiine(se)
 • seĝ / o - kursi
 • sekv/i - raacid; sekve - natiijo, go'aan;
 • semajn/o - toddobaad; semajnfino - toddobaadka dabayaaqadiisa; (labortago - maalin toddobaadka ka mid ah); (laboro - shaqo, hawl, waxqabasho); (tag/o - maalin);
 • sen - la'aan, bilaa
 • senc / o - dareen, macne
 • send/i - dirid; sendi per poŝto - boos ku dirid
 • sent / i - dareemid
 • sep - toddoba (7)
 • septembr / o - Seteembar Sebteembar
 • serĉ/i - baadhid, raadin, (doon)doonid;
 • seri/o - saf, taxane; (televidserio, filmserio)(filmo - filim);(matematiko - Xisaab)
 • serv/i - adeegid
 • ses - lix (6)
 • si - naftiis, iskiis; (magac-uyaal); (Elizabeto lavas sin en la lago); (a sama persono kiel la subjekto, se tiu ne estas mi, ni aŭ vi (aŭ ci))
 • sid//i - fadhiisasho
 • signif/i - macnaysanaasho; signifa - macne, muhiim; sifnifo - macne, muhiim;
 • simil/a - eki, iskumid
 • simpl/a - sahlan, fudud, jilicsan
 • simul/i - (li ŝainas esti malsana - wuxuu u muuqdaa inuu bukaan yahay); simulilo - (dayuurad, aalad, dersi, aqoon); komputilo - Kumbuyuutar
 • sinjor/o - mudane; sinjoroj! - mudanayaal! sinjoro (..)! mudaane (..); sinjoro doktoro (s-ro doktoro) - mudane dhakhtar); s-ro (..); sinjorino (s-ino) - naag, afo; sinjorino (..) - afada (..); mia edzino - afadayda, xaaskayga; fraŭlino - gashaanti, gabadh; fraŭlino (..) - gashanantida (..);
 • sistem/o - hab; (nervosistemo, nervsistemo, nerva sistemo, nervo - dareeme); komputilo - Kumbuyuutar
 • situaci/o - xaalad; (komika situacio),(komika - maad)
 • skatol/o - baakidh, qardaas, sanduuq; nigra skatolo: (nigra - madaw), (aeroplano, aviadilo, avio - dayuurad),(akcidento - shil); (flugo - duulliin, duulitaan), (aerodromo - gegidayuurad, garoondayuurad); (alo, flugilo, (ŝvebilo) - baalal, baadad, biyaano)
 • skrib / i- qorid
 • sol/a - keli, mid
 • somer/o - xaggaa Xagaa
 • son//i - (fal); sono - cod, midab; sonbendo rikoodh; surbendigi - rikoodh ku qabasho; (surbendigilo - aaladda rikoodhka); (magnetofono - aaladda rikoodhka);(brua, laŭta - kor, sare); (mallaŭta - hoos)
 • special/a - khaas; eksperto, specialisto, specialistoj - khubaro; (specialiĝo - takhasus)
 • spec/o - nooc, dariiq, si; (iu speco da bestoj); (speci/o: „La origino de specioj“ (verko pri biologio de Ĉ. Darvino))
 • spert/a - waayo'arkid, usoojoogid; sperto - waayo'aragnimo; (li havas grandan sperton en sia fako - waayo'aragtinimo weyn buu u leeyahay shaqadiisa)
 • sport/o - ciyaar(o); sport/i - ciyaaro samayn; Sportisto - ciyartow
 • staci/o - joogsibas, joogsitareen
 • star // i - taagnaasho, joogid, istaagid
 • strat / o - waddo, jid
 • stud / i - dersid, jaamacad (studento - arday)
 • stult/a - adhlax, maansuukh, dhaandahaan; (stultulo - maansuukh, dhaandhaan )
 • sub - hoos, daaf
 • sud/o - konfuur; Koonfur
 • sufiĉ/a - (kufilan), sufiĉe - kufilan; (fal): sufiĉ/i - kufilaaasho, tio sufiĉas (por ni) - intaasi kufilan (..); (tiu sumo ne sufiĉas;)
 • sukces//i - guulaysasho; sukceso - guul; (liaj verkoj havis, akiris, ricevis, ĝuis, atingis entuziasman sukceson;)
 • suk/o - fuuq
 • sun/o - cadceed, (Qorax); (stelo - xiddig, Xidig)(stelfiguro - sumadxiddig, xiddig)
 • super - kor, dul
 • supoz/i - malayn, moodid, dasooqaadid;(supozeble - kasooqaad); (mi supozas, ke li baldaŭ alvenos;)
 • supr/e - kor, sare; supra - sare, kor; ("xag + n": (mi staris supre sur la monto kaj rigardis malsupren))
 • sur - guud, kor
 • ŝaf/o - ido
 • ŝajn//i - (eg);(ifid), (muuqasho) (li ŝainas esti malsana - wuxuu u muuqdaa inuu bukaan yahay)
 • ŝanĝ/i - bedelid, doorin, sarifid; sanĝi monon (ĉe banko) - lacag sarifid (..); (la vento ŝanĝis sian direkton)
 • ŝat/i - rabid, doonid, jeclaasho; mi ŝatas (volonte) .. - waxxan rabaaa (aad)...
 • ŝi - iyada; (ina persono; ununombra virina pronomo de tria persono)
 • ŝip/o - markab
 • ŝir/i - dillaacin, jeexid
 • ŝtat/o - dawlaad (presidento - madaxa dawladda)- (presidanto - madaxweyne, guddoomiye)
 • tabl/o - miis
 • tag/o - maalin Maalin
 • tamen - haddana, hase yeeshee/ahaatte;
 • task / o - hawl, shaqo
 • teatr/o - golemadadaale
 • tekst/o - (skribi vortojn); (Vorta konsisto de dokumento, ordinare de skribaĵo;) (kelmed, kelmad, erey, eray, hadal, khudbad, oroh, qowl); (gazeto - wargeys; libro - kitaab, buug); (gazetoteksto, libroteksto)(skribo - qoritaan, qoraal, skribisto, verkisto - qoraa; skriba - qoraal ahaan;)
 • telefon/o - telifoon (-i telifoonin) (telefonlibro - buugtelifoon) (poŝtelefono)
 • teler/o - saxan
 • televid/o - telifishan, gogaanarag (televid/i telifishan daawasho)(televidilo - telifishan)
 • tem/o - arrin, ammuur, amuur(Tio, pri kio oni parolas, skribas, verkas, pensas;)
 • temp/o - wakhti,(waqti); milay, goor; kol, beri, samaan, wakhti, jeer, kal, moog, mar, muddo, had; tempo, epoko - xilli; tempo, epoko - sabaan; tempo, epoko, okazo, ŝanco - waa; tempo,okazo, ŝanco - moogaan; tempo, okazo, ŝanco - milay; tempo, epoko, periodo - semen; tempo, epoko, periodo - seben;
 • ten/i - qabasho, joogsasho, hayn, (fari paroladon - hadal qabasho) (li faris du paroladojn en la komerca ĉambro);
 • ter/o - dhul; (Dhul)
 • terur/o - cabsi, baqdin, argagax; (tilmaame -a; falkaab -e) horora, terura, terure - cabsi leh, baqdin leh;
 • tia - taas/kaas, oo kale; (ti- 'indikvorto' - fakufiiqe (magac-uyaal tilmaame))+ (-a eco - tayo, sifo)
 • tial - sidaas (awgeed) darteed; (ti- 'indikvorto' - fakufiiqe (magac-uyaal tilmaame))+ (-al kialo - sabab (sababtee?)
 • tiam - haddana, dabadeedna, markaana; ti- 'indikvorto' - fakufiiqe (magac-uyaal tilmaame)+ (-am tempo - wakhti, milay, goor)
 • tie - halkaa, meeshaa (ti- 'indikvorto' - fakufiiqe (magac-uyaal tilmaame))+ (e loko - meel, deegaan, goob)
 • tiel - (sidaa); (ti- 'indikvorto' - fakufiiqe (magac-uyaal tilmaame))+ (-el maniero - nooc, dariiq, si); (li estas tiel granda, kiel vi -dhererkaaguu leeyahay, isku dherer baa tihiin)
 • ties, - (ti- 'indikvorto' - fakufiiqe (magac-uyaal tilmaame))+ (-es posedanto - hanti, maal)(magac-uyaal lahaansho); "kies panon oni manĝas, ties vorton oni parolas"
 • tim/i - cabsasho, baqasho; timo - cabsi, baqdin; (terura, terure, timinda - cabsi, baqdin);
 • tio - kaa, midkaa; (ti- 'indikvorto' - fakufiiqe (magac-uyaal tilmaame))+ (-o nedifinita aĵo - wax,arrin (meelahaas)); tio estas tre facila;
 • tiom - isla markaaba, iyo kale, (ti- 'indikvorto' - fakufiiqe (magac-uyaal tilmaame))+ (-om kvanto - qiyaas (intee? meeqa?)) (kiom da kapoj, tiom da opinioj)
 • tiu - kan, kaa; (ti- 'indikvorto' - fakufiiqe (magac-uyaal tilmaame))+ (-u individuo, difinita aĵo, - (dad, aadame, qof), wax, arrin (gaw)); (tiu estas mia amiko;)
 • tra - dhex, gudub
 • traduk/i - turjumid; traduko, tradukado, tradukaĵo - turjun; (li tradukis la frazon el la somala lingvo en la germana - weedh af Soomali ah ayuu Jarmal ku turjumey;)
 • trakt/i -(fal); traktado - waanwaan; (trakti kun la venkinto pri la paco); (venko - guul)
 • tranĉ/i - jarid, gooyn, (kudristo, tajloro - dawaarle, harqaanle); (tranĉi drapon;)(drapo - masar, maro);(krioj tranĉis aeron, la noktan silenton;)
 • trans - (kor, dul); (la popoloj loĝantaj trans la maro;)
 • tre - add; (tre granda homo; tre rapide iri; tre laŭte paroli; tre multe da akvo;)
 • tri - saddex (3)
 • trink/i - cabbid, dhamid
 • tro - waxbadan; (tro ami ludon; tro da pano;)
 • trov/i - helid
 • tuj - markiiba, haddiiba
 • turn/i - duubid, wareejin; (turni ŝlosilon en la seruro;)
 • tut / a - gebi, dhan, idil
 • u - foriĝu! - dhuumo!, baxso! isqari!(amar, farniin);(laboru = la ago “labori” estas dezirata, petata, ordonata aŭ celata)
 • -Uj, (mono - lacag)(sako - kiish, jawaan) mono → monujo = saketo por porti monon; teo - shaah, caleenshaah, teo → teujo;
 • -Ul - (ul/o - qof) (persono - qof) fremda → fremdulo; (qof)sisheeye, (qof)qalaad; bono, bonulo,(wanaagsan) (ulo - qof)
 • -Um, (kovri - doboolid, dedid; sapo - saabuun); sapo → sapumi = kovri per sapo (= sapi); (folio → foliumi = turni la foliojn de libro por legi)
 • universal/a - caalami
 • universitat/o - jaamacad; (dugsi); (studento - arday; studado, studio, studo - wasbarsho, aqoonkorodhsi; studi - dersid, jaamacad tagid; doktoro - dhakhtar)
 • unu - kow
 • urb/o - magaalo, bender
 • us. (Se mi estus riĉa, mi ne laborus.)(laborus = la ago “labori” estas imagata)(Se mi estus sana, mi estus feliĉa.)
 • util/a - dheef leh, waxtarbadan; utili - faa'i i dayn, waxtarid; profito, utilo - faa'iido, dheef, waxtar;
 • uz/i - isticmaalid, kutagrifalid (uzi multe da salo)
 • vagon/o - baabuur, gaadhi
 • valor/o - qiimo, qaayo
 • varm/a diiran, dugsoon
 • ve - ve!, ve! (lament/i, plend/i - (ka)dacwoodid); (plendo, lamento - dacwad); ve al ni, ni estas ruinigitaj
 • vend/i - iibin, gadid; vendisto - iibiye, gade
 • vendred/o - Jimce Jimco
 • ven//i - imasho; (malamiko venis en nian landon); (malamiko - cadaw)
 • venk/i (fal), venko - guul;
 • verk/i - shaqayn, falid, bogasho; verki libron, operon, raporton;(libro - kitaab)
 • ver/o - run (ver/a - run, dhab)
 • vesper/o - fiid; Bonan vesperon! - fiid wanaagsan!(vespermanĝo - casho); vespere - fiidkii;
 • vest/o - lebis, hu, gashad; (robo - lebis, toob); (kapvesto/ĉapelo - koofi(yad))
 • veter/o - cimilo
 • vetur//i - safrid, dhoofid, boqoolid
 • vi - adigaa; vi - idinka; via - kaaga/taaga; via - kiin/tiina
 • viand/o - hilib, jidh, cad; buĉisto - hilible; buĉ/i - (fal), (virina lango buĉas sen sango)
 • vid/i - arkid (rigard/i - eegid, fiirin))
 • vilaĝ / o - tuulo
 • vintr/o - jiilaal Jiilaal
 • vir/o - nin, xaas; vira - lab; virino - naag, afo; (Ino - naag, afo); virina - dhaddig; femala - dhaddig; ina - dhaddig;
 • viv // i - noolasho
 • vizit/i - booqasho, siyaarasho; vizito - booqasho, marti, siyaaro; viziti la teatron - golaha madadaalada booqasho
 • vojaĝ // i - safrid, boqoolid (vojaĝ / o safr, boqool) (bona vojaĝo - safar wanaagsan!)
 • voj / o - waddo, jid
 • vol / i - rabid, doonid
 • vort / o - eray, (erey)
 • zorg /// i - daryeelid, dhawrid (zorg /o - werwer, walaac, daryeel)

(Elŝutita el "http://www.uea.org/vikio/index.php/Radikoj-685 Archived Mey 14, 2011 // Wayback Machine" Laste redaktita je 09:24, 27. Jun 2010.)

Il - Fonto (Jarmal)

[wax ka badal | wax ka badal xogta]


Esperanto-afriko.org / Waxbarasho

[wax ka badal | wax ka badal xogta]

Qaamuus Soomaali-Ingiriis-Jarmal

[wax ka badal | wax ka badal xogta]

Qaamuus ttt / www

[wax ka badal | wax ka badal xogta]

Qaamuus Esperanto-Jarmal

[wax ka badal | wax ka badal xogta]

Qaamuus Jarmal-Esperanto

[wax ka badal | wax ka badal xogta]

Waxbarasho "Pri la fundamento"

[wax ka badal | wax ka badal xogta]

Waxbarasho "ilmo" / infanoj

[wax ka badal | wax ka badal xogta]

Qaamuus-sawir bildvortaro de lernu.net

[wax ka badal | wax ka badal xogta]


Qaamuus "kontakto-Vortlisto" 884/414

[wax ka badal | wax ka badal xogta]

Qaamuus "Juna amiko"

[wax ka badal | wax ka badal xogta]

Qaamuus Kompaktdisko KD - CD

[wax ka badal | wax ka badal xogta]
 • [1][dead link] KD Kompaktdisko / CD (ad volumo 56) Esperanto Dahmann / Pusch Eldonejo Peter Rump GmbH D-33649 Bielefeld Reise Know-How Rump GmbH September 2006 - Audio-CD ISBN 3831762201 EAN: 9783831762200 (www.books.ch)

Qaamuus akademio-de-esperanto

[wax ka badal | wax ka badal xogta]
 • quaamuus miis = tablo tabl/ tabl/o www.akademio-de-esperanto.org/

Naxwaha - kitaab - Gramatiko-tabelo kaj libroj

[wax ka badal | wax ka badal xogta]

waxbarasho jarmal - soomaali

[wax ka badal | wax ka badal xogta]

Ĉinia esperanta retpaĝo

[wax ka badal | wax ka badal xogta]